Halowy Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn z okazji xxvi finału wielkiej orkiestry świątecznej pomocy

Utwórz: 12/29/2017 - 15:07

 

Regulamin

Halowy Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn

z okazji xxvi finału wielkiej orkiestry świątecznej pomocy

 

  1. Cel:

a)  cały dochód przekazany zostanie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

b) popularyzacja piłki nożnej, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego

                       

  1. Organizator:

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

            - Vistula Park Świecie

 

  1. Termin i miejsce:

13.01.2018 (sobota)                Rozpoczęcie turnieju - godz. 09:00

Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu ul. Sienkiewicza 3

    

  1. Uczestnictwo:

a)    zawodnicy pełnoletni – drużyna może zgłosić max 10 zawodników (zawodnicy poniżej 18. roku życia muszą przedstawić zgodę opiekunów prawnych na grę w turnieju)

b)   w drużynach zgłoszonych do turnieju mogą uczestniczyć także zawodnicy zarejestrowani

w OZPN

c)       zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może grać w innym zespole

 

5.      Zgłoszenia:

a)    do dnia 12.01.2018 do godziny 14 00 w OKSiR w Świeciu ul Sienkiewicza 18

lub telefonicznie 504 237 141, 52 33 30 430, e-mail: sport@oksir.com.pl

b)   ograniczona liczba zespołów uczestniczących w turnieju (o zakwalifikowaniu się decyduje termin zgłoszenia)

 

  1. System rozgrywek:

a)    uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn (losowanie odbędzie się około 8 50 przed rozpoczęciem
       turnieju)

 

  1. Nagrody:

a)      I-III miejsce puchary, dyplomy dla wszystkich drużyn

 

  1. Zasady finansowania:

a)      Wpisowe: za udział drużyny wynosi 150 zł, płacone w dniu turnieju - całość przekazana WOŚP

b)      koszty przejazdu, ubezpieczenia NNW i inne koszty organizacyjne, pokrywają zainteresowane drużyny,       

c)       koszty organizacyjne turnieju (sędzia, nagrody) pokrywają organizatorzy

 

  1. Przepisy gry:

a)      turniej odbywa się zgodnie z przepisami PZPN

 

  1. Postanowienia końcowe:

a)      organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,

b)      interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych należy wyłącznie do organizatora.

                                                                                  


Organizatorzy

Dodaj komentarz

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.